ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร

จำนวน

อัตราส่วนต่อประชากร

อัตราส่วนต่อประชากร

ระดับประเทศ

       แพทย์

4

  1 : 6,390

1:2,500

       ทันตแพทย์

3

    1 : 8,520

1:8,740

       เภสัชกร

 3

  1 :8,520

1:6,200

       พยาบาลวิชาชีพ

56

1 : 457

1:550

นักวิชาการสาธารณสุข

3

1: 8,520

1:2,600

          เจ้าหน้าที่อื่นๆ

67

 

 

รวมทั้งสิ้น

136

 

 

 

  View : 629


Related content

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 Today 17
 Yesterday 23
 This week 40
 Last week 153
 This month 166
 Last month 1,044
 Total 27,976
  Your IP : 35.175.119.198

Untitled Document