คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับ

คู่มือปฏิบัติงาน

โครงสร้างหน่วยงานของโรงพยาบาลควนโดน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพท

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ITA

บันทึกขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจ

แบ่งส่วนราชการ สป.สธ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข

ประมวลจริยธรรม

พรบ.มาตรฐานทางจิรยธรรม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2563-ต.ค-62-มี.ค.63

การจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารความโปรงใส่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

ภาพกิจกรรมการส่งเพลง จำขึ้นใจ ในไลน์กลุ่ม

รายงานการประชุมกลุ่มหัวใจใสสะอาด

  View : 1252


Related content

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 Today 2
 Yesterday 80
 This week 2
 Last week 294
 This month 2
 Last month 1,205
 Total 38,655
  Your IP : 3.238.180.174

Untitled Document